Stiahnuť súbor:detail
Číslo oznamu: 3/2023
Zverejnené dňa: 16.02.2023
Predmet oznamu: Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022
Oznam: V zmysle § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách zverejňujeme priemerné ekonomiky oprávnené náklady za rok 2022