Stiahnuť súbor:detail
Číslo oznamu: 11/2020
Zverejnené dňa: 06.10.2020
Predmet oznamu: Oznam o podmienkach návštevy s účinnosťou od 08.10.2020
Oznam: Oznamujeme rodinným príslušníkom našich klientov, že s účinnosťou od 08.10.2020 sú povolené návštevy u mobilných klientov za podmienok uvedených v prílohe tohto oznamu.