Stiahnuť súbor:detail
Číslo oznamu: 7/2020
Zverejnené dňa: 07.05.2020
Predmet oznamu: Krízový plán
Oznam: Krízový plán - Patria Domov dôchodcov v Galante