Stiahnuť súbor:detail
Číslo oznamu: 6/2020
Zverejnené dňa: 07.05.2020
Predmet oznamu: Komunikácia s klientmi
Oznam: Oznamujeme rodinným príslušníkom našich klientov, že od 08.05.2020 sa povoľuje prijímať klientom zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby Patria - DD v Galante prostredníctvom zamestnankýň informačnej služby (vrátnica) veci osobnej potreby, trvanlivé potraviny, ovocie, zeleninu.