Stiahnuť súbor:detail
Číslo oznamu: 4/2020
Zverejnené dňa: 13.03.2020
Predmet oznamu: Komunikácia s klientmi
Oznam: Oznamujeme rodinným príslušníkom našich klientov, že zariadenie priebežne sleduje informácie, sme v spojení s RUVZ, MZ SR, MPSVaR SR a zaviedli sme odporúčané opatrenia kompetentných orgánov. Zriadili sme telefónnu linku za účelom komunikácie klientov s rodinnými príslušníkmi: 0911 628 189. Volať môžete každý deň od 14.00 do 19.00 hod.