Stiahnuť súbor:detail
Číslo oznamu: 5/2017
Zverejnené dňa: 06.04.2017
Predmet oznamu: Oznam o výberovom konaní
Oznam: Výberové konanie na obsadenie miesta odborného pracovníka a pracovníka nízkoprahového denného centra