Podujatia

  • Úcta k starším, úcta k tradíciám

    Publikované 5.10.2017

    "Dňa 5. októbra 2017 sme sa vybrali do nášho partnerského zariadenia – Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej na ich tradičné podujatie, ktoré sa každým rokom uskutoční pod názvom „ Úcta k tradíciám, úcta..."

  • Zdravá výživa - zdravý život

    Publikované 27.9.2017

    "pod týmto názvom si pre nás pripravila prednášku „naša pani doktorka“ MUDr. Ana Mária Lučanová. Klientov informovala o najnovších výskumoch v oblasti výživy a priblížila, akých najčastejších chýb sa dopúšťame pri..."

Viac..